Gilde Sint Joris - Sint Barbara. 02-07-2016.

Het Brabantse en Limburgse land kent al sinds eeuwen de traditie van de "gilden".  Een kleurrijke traditie wordt zo in stand gehouden. Op zijn eigen manier heeft het Gilde St. Joris - St. Barbara dit gedaan in ons kerkdorp Maarheeze. Voor het gilde is daarbij behalve historiciteit ook steeds het heden van belang. Saamhorigheid en broederschap zijn ook vandaag belangrijke waarden in het gilde. Onze lijfspreuk is dan ook "Broederschap op de grens van Brabant."

Als bezoeker bent U van harte welkom en bieden we U een inkijk in het gildeleven vroeger en nu in ons kerkdorp.

We hopen niet alleen Uw nieuwsgierigheid te prikkelen, maar ook het goede gevoel over te brengen van broederschap tussen jong en oud.

Laatste nieuws!

28. sep, 2016

Erelid Bert Mulder overleden

Op 28 september 2016 is ons erelid Bert Mulder op 86 jarige leeftijd overleden. Bert is met gilde-eer op 5 oktober begraven. Voor een "In Memoriam" zie onder het kopje actualiteit.

2. jul, 2016

Jan Scheepers nieuwe koning.

Op zaterdag 2 juli 2016 was het weer zover. Na drie jaar koningschap van Dolf Mulder vereiste de traditie dat de leden van het Gilde St. Joris – St. Barbara gingen schieten om een nieuwe koning. De dertiende na de fusie in 1959.
Onder een zwak zonnetje trok het gilde om 9.15 uur vanuit het gildehuis het dorp in. Traditiegetrouw werd de oude koning thuis afgehaald. In de tuin werd door hem koffie en heerlijke vlaai aangeboden.
Na deze prettige tussenstop vertrok het gilde richting kerk waar pater Jozef om 11.00 uur de H. Mis opdroeg. De aflegging van de eed van trouw aan het geestelijk gezag en de vendelhulde voor pater Jozef werd door hem zeer gewaardeerd. Hierna trok men in optocht naar het gildehuis De Schutse. Hier werd de driejaarlijkse “staatsie” foto gemaakt waarna de uitstekende Brabantse koffietafel zich goed liet smaken. Om 14.30 uur werd begonnen met het Koningschieten. Pater Jozef, loco- burgemeester Karel Boonen en koning Dolf Mulder schoten de schutsboom “los”. Eerder was deze door het hele gilde “bevrijd”.
7 Kandidaten hadden zich aangemeld om te strijden om het koningschap. De schietvolgorde was bepaald door het lot.
Ruim twee uur na het eerste schot viel de vogel. 274 Schoten waren deze keer nodig om het laatste stukje hout naar beneden te laten vallen. Het genadeschot werd gegeven door Jan Scheepers. Jan is al bijna 30 jaar lid van het gilde. Ook zijn vader Jef was lid en zijn moeder Berta trad jaren op als “beschermvrouw”. In het dagelijks leven is Jan uitbater van café “De Statie”, welk café jarenlang dienst deed als vergaderlokaal voor het gilde. Kortom een Koning met het echte gildebloed in de aderen. Na de emoties te hebben overwonnen en de felicitaties in ontvangst te hebben genomen, volgde de traditionele installatieprocedure. Door de nieuwe koning werd aan de aanwezigen een ruim aantal consumpties aangeboden. Door de gildebroeders en de vele aanwezigen werd nog menig uurtje door gefeest. Jan van harte gefeliciteerd en geniet van je koningschap de komende drie jaar.

De nieuwe koning Jan Scheepers

Kermiskoning 2016 Geri Sweegers.

Kermiskoning 2016 bekend.

Onder (te) warme weersomstandigheden vond afgelopen dinsdag weer het kermisschieten plaats. In grote getale kwam men naar het terrein van gilde St Joris – St Barbara.  Mooi in de schaduw, met een zacht windje en leuke muziek van “Man’s Zat” was het goed toeven daar. Om twee uur werd begonnen met het schieten op de puist. Menige puist werd aan stukken geschoten zodat iedereen wist wat hem/haar te wachten stond. Hierna werd de kermisvogel geplaatst. Deze was van een ander kaliber. De vogel hield dan ook 124 schoten stand. Geri Sweegers was de man die het laatste stukje van de vogel naar beneden schoot. Het was voor hem een aangename verrassing. Geri was al langer geïnteresseerd in het gilde. Hij meldde zich dan ook aan als nieuw lid. Na de felicitaties in ontvangst te hebben genomen vertrok hij en vele van de aanwezigen naar café de Statie waar de prachtige wisseltrofee door Toon Liplijn, voorzitter van de kermiscommissie, werd uitgereikt.  Hierna vond nog de verloting plaats van de twee halve varkens en andere mooie prijzen. Dankzij de sponsoren Liplijn Fashion, café de Statie, Peter van der Linden en Harrie Maas, drankenhandel Winters, klusbedrijf Fiddelaers en slagerij v.d. Linden en Hendriks, werd het kermisschieten wederom een geslaagde happening. Alle aanwezigen en sponsoren hartelijk dank voor uw aanwezigheid en gezelligheid. Tot volgend jaar.