Burgemeester Vermue en koning Harrie Maas verrichten de openingshandeling

500 jaar + opening nieuwe Schutse

Feestweekend in Maarheeze; de gildebroeders zijn apetrots!

Afgelopen zaterdag waren troubadours al vroeg bezig om het winkelend publiek te herinneren aan het Schransfeest wat het gilde voor die avond had georganiseerd. Later op de middag kregen deze dorpsomroepers nog versterking van een 40-tal enthousiaste muzikanten van het "Groot Niet Te Vermijden Mareser Dans- en Showorkest". Samen met de eerder verspreide flyers, de grote spandoeken en de uitnodigingen hadden die tot gevolg dat ongeveer 700 mensen kwamen genieten van heerlijke kippenboutjes, hapjes van speenvarken, balkenbrij, zult en spareribs. Gelukkig konden ze dat buiten doen aan de lange tafels op het gezellige binnenterrein bij het nieuwe gildehuis 'de Schutse'.

In een op de situatie toegesneden wagenspel werd teruggegrepen op de 5 eeuwen geschiedenis. Maarten van Rossum, de man die het 5 eeuwen geleden hier voor het vertellen had, had nog niks van zijn streken verleerd. Mede door het spel van de ervaren overige spelers werd hun voorstelling enthousiast onthaald en de toeschouwers genoten met volle teugen.

Met het weer werd ook de sfeer die avond alleen maar beter, zeker nadat de Trepkesband het moe geblazen gelegenheidsorkest in de inmiddels wat behaaglijker feesttent af kwam wisselen. Deze muzikanten hebben al vaker bewezen dat ze een zaal 'plat' kunnen krijgen, vooral als die bestaat uit een voornamelijk jeugdig publiek. Deze jeugd maar ook de al wat ouderen die waren blijven hangen omdat het zo gezellig was, genoten echter ook volop van de Stimmungsmuzik en de fratsen van de 'Band in de Lederhosen'. Natuurlijk was er zo nu en dan wel eens een valse noot maar echte wanklanken ontbraken en alle bezoekers waren vol lof over de eerste dag van het feestweekend waarin het gilde haar 500-jarig bestaan en de opening van het nieuwe gildehuis vierde.

De zondag was vooral aan dit laatste feit gewijd. Na een feestelijke H.Mis door twee Heren, pater Mervin en pastor Spooren, met de mooie zang van het herenkoor en met een uitstekende organist, trokken de genodigden in optocht naar het gildeterrein. Daar hadden de dames van de gildebroeders de tafels gedekt voor de ruim 400 bezoekers die waren uitgenodigd voor de feestelijke koffietafel. De gildebroeders zelf waren om 8 uur 's morgens al weer op komen draven om het feestterrein te verbouwen.

Na afloop van de lunch werden de bezoekers getrakteerd op een miniconcert van de vooral jeugdige leden van de fanfare die voor deze gelegenheid samen met zangeres Manuela Kiggen speciale nummers hadden ingestudeerd. Dat muziek de mensen kan 'raken' bewezen deze artiesten overduidelijk; veel bezoekers vertelden later dat ze kippenvel hadden gekregen van de muziek en het gevoel wat dit 'samen genieten' oproept.

Nadat de gilden en de Schut van Buul eerst nog een 'massale' opmars, een tromdemonstratie en een vendelgroet hadden gebracht was het tijd voor de officiële opening.

Enkele korte, dikwijls geestige toespraken van Hoofdman Mart van Og, burgemeester Vermue, pastor Spooren en Johan Bax, de Districtsraadsheer van het gilde gingen daaraan vooraf. Nadat de burgemeester samen met Gildekoning Harry Maas het lint had doorgeknipt bleek dat er achter de deur nog een draak verscholen zat. Met de kapiteinspiek werd die door hen beide al snel afdoende bestreden en daarna was er ruimte voor pater Mervin om het gebouw van binnen te zegenen.

Van de receptie werd gretig gebruik gemaakt om het gebouw ook eens van binnen te bekijken en om het gilde te feliciteren met de prachtige prestatie die ze hebben neergezet. Deze gelukwensen gingen dikwijls gepaard met een kort maar welgemeend toespraakje, een origineel kado of een gevulde envelop.

Op de rest van het feestterrein was men inmiddels doorgegaan waarmee de avond daarvoor was gestopt: verbroederen door feest te vieren.

De Overheid en alle gildebroeders kijken na dit weekend terug op een uitstekend geslaagd gildefeest! Ze zijn, om met de woorden van burgemeester Vermue te spreken: "terecht apetrots"!

De komende zaterdag is er weer reden tot feest; dan wordt namelijk gestreden om de Koningstitel, de schietwedstrijd waarin wordt bepaald wie zich in de komende 3 jaar Koning van het gilde mag noemen en de hierbij behorende plichten en rechten zal vervullen resp. genieten. De huidige Koning Harry Maas heeft al aangegeven dat hij zijn titel sterk zal verdedigen.