Bouw + opening

Het begin. 15-09-2012

Vele leden zijn aanwezig bij de aanvang van de werkzaamheden. De koning en hoofdman zijn in uniform.

Sjaak zaagt alles op maat.

De vlag in top. Het hoogste punt is bereikt.

Het gebak ter ere van het bereiken van het hoogste punt laat zich goed smaken.

Onder deskundige sturing door Jo worden de plafond platen gelegd.

De hoofdman vraagt uitleg aan Paul.

Ruud zorgt voor het graafwerk.

Ook de schietmasten moeten worden verplaatst. Een gewichtig karwei.

De deken schatbewaarder gooit er nog maar een vlaaitje tegenaan.

De restanten van de oude Schutse.

Zondagmorgen 30 juni. Opbouwen voor de feestelijke opening.

H. Mis met alle genodigde.

De gezamenlijke koffietafel voor de genodigde.

Mini concert verzorgd door de Fanfare "Poort van Brabant".

Met zang van Manuela Kiggen.

Demonstratie door trommelkorps van "De schut van Buul".

De grote opmars.

De hernieuwing van de eed van trouw aan het wereldlijk en geestelijk gezag door vaandrig Frans van Gansewinkel.

Het "Wilhelmus" door de fanfare.

Eind 2007 werd in de algemenen najaarsvergadering besloten dat de Overheid zou gaan onderzoeken of het bouwen van een nieuw gildehuis mogelijk was. Het in gebruik zijnde verenigingsgebouw was te klein, er was te weing opslag ruimte en het oefenen vond plaats op meerdere lokaties. Kortom geen ideale situatie. Na veel voorbereidende werkzaamheden en overleg met leden, gemeente en anderen werd het definitieve ontwerp gepresenteerd tijdens een speciaal hiervoor belegde algemene ledenvergadering. Men ging accoord met de voorgelegde plannen en financiering. Op 15 september 2012, 5 jaar na de eerste plannen, werd, onder grote belangstelling van de aanwezige leden, begonnen met het grondwerk. Door de grote mate van zelfwerkzaamheid en inzet van alle leden kon 7.5 maand later, op 30 april 2013, het gebouw in gebruik worden genomen. Op 30 juni 2013 werd de offiële openings handeling verricht door burgemeester mevrouw Vermue en koning Harrie Maas. Een prachtige dag voor alle leden en genodigden. Zowel van de bouw als van de opening geeft deze foto presentatie een goede indruk.