Bouw + opening

Eind 2007 werd in de algemenen najaarsvergadering besloten dat de Overheid zou gaan onderzoeken of het bouwen van een nieuw gildehuis mogelijk was. Het in gebruik zijnde verenigingsgebouw was te klein, er was te weing opslag ruimte en het oefenen vond plaats op meerdere lokaties. Kortom geen ideale situatie. Na veel voorbereidende werkzaamheden en overleg met leden, gemeente en anderen werd het definitieve ontwerp gepresenteerd tijdens een speciaal hiervoor belegde algemene ledenvergadering. Men ging accoord met de voorgelegde plannen en financiering. Op 15 september 2012, 5 jaar na de eerste plannen, werd, onder grote belangstelling van de aanwezige leden, begonnen met het grondwerk. Door de grote mate van zelfwerkzaamheid en inzet van alle leden kon 7.5 maand later, op 30 april 2013, het gebouw in gebruik worden genomen. Op 30 juni 2013 werd de offiële openings handeling verricht door burgemeester mevrouw Vermue en koning Harrie Maas. Een prachtige dag voor alle leden en genodigden. Zowel van de bouw als van de opening geeft deze foto presentatie een goede indruk.