De hernieuwing van de eed van trouw aan het wereldlijk en geestelijk gezag door vaandrig Frans van Gansewinkel.