De Schutse

Ingang via De Kalberg.

Ingang.

Invalide + dames toilet.

Heren toilet.

Verblijfsruimte.

Overheidskamer.

Oefenruimte / zaal.

Opslag.

Loop mee door ons nieuwe gildehuis door het bekijken van de dia presentatie.