Druk programma Teerdag 2017.

H. Mis in de Gertrudis kerk.

Zaterdag 22 april vierden de leden van gilde St. Joris – St. Barbara weer haar jaarlijkse “teerdag”. Een oude traditie en een van de hoogtepunten van het gildejaar. Zo dicht mogelijk bij de sterfdag van St. Joris (23 april) wordt ieder jaar deze dag gevierd. Om drie uur werd vanuit het gildehuis vertrokken naar de kerk voor de Mis. Teruggekomen in het gildehuis sloten de partners van de gildebroeders zich aan en werd iedereen door hoofdman Wim Vestjens hartelijk welkom geheten. 25 Jaar geleden trad Frans Heesakkers toe als lid. De hoofdman gaf aan dat Frans 21 van deze 25 jaar zijn taak als dekenschrijver (secretaris) met enthousiasme had vervuld en dat mede hiervoor hem bij een eerdere gelegenheid een Koninklijke onderscheiding was uitgereikt. Het zilverschild, dat hoort bij dit 25 jarig jubileum, werd hem door de hoofdman opgespeld en zijn echtgenote ontving een mooi boeket bloemen. Hierna werden de 5 nieuwe leden geïnstalleerd. In de reeds eerder gehouden algemene vergadering waren allen met unanieme stemmen gekozen. Zij legden de eed van trouw af op het vaandel en toonden met trots hun nieuwe uniformen. Het gilde is erg blij met deze 5 nieuwe leden. Inmiddels was het diner gereed.  Iedereen liet het zich goed smaken.

Na het diner bood koning Jan Scheepers zijn koningsschild aan. Een traditie verbonden aan het koningschap. Het schild werd ontworpen en gemaakt door zilversmid Andriessen uit Helmond. Beroep en hobby’s van de koning worden op dit mooie schild weergegeven.

De leden van de activiteitencommissie namen hierna het heft in handen. Het thema dit jaar was “Terug naar de klas”. Reeds ver voor deze teerdag waren een aantal leden of hun partners benaderd om een “les” voor te bereiden. Speciaal hierbij was dat in deze les een act moest worden verzonnen met een aantal van de aanwezigen. Hierdoor werd iedereen actief bij het optreden betrokken. Het werd een geweldig succes en het verbaasde iedereen dat, ondanks, of moeten we zeggen dankzij, de tijdsdruk, er prachtige lachwekkende optredens werden verzonnen. In een 2 uur durende show werd iedereen door iedereen vermaakt. Lang na dit optreden werd alles nog eens grondig besproken en geëvalueerd. Men ging tevreden naar huis. Voor meer foto’s van deze dag of alle nieuws van het gilde kunt u terecht onder het kopje "fotoalbum”. Wilt u eens kennismaken met het gilde dan bent u van harte welkom op onze verenigingsavond/-middag op dinsdagavond of vrijdagmiddag.