Gedicht geschreven en uitgesproken door Diana Peskens

Diana Peskens

In vrijheid

 

Dat ik hier mag staan
met u samen mag herdenken
een naoorlogs kind dat de pijn van onderdrukking niet heeft gekend
die enkel het geschenk van vrijheid heeft mogen ontvangen
een geschenk waar velen hun leven voor hebben gegeven
jonge mannen die nooit meer thuiskwamen
een zee van tranen om hen gelaten

Ons land bezet
mijn moeder zag de vreemde soldaten
ze marcheerden door de Utrechtse straten
zij keerde hen haar rug toe
een klein gebaar van verzet

Wij zijn hier om ook hen te gedenken
zij die zijn opgestaan tegen onderdrukking
niet louter heldendaden
het begon met een simpel gebaar
een gebaar zoals dat van mijn moeder

Eenmaal een stap in die richting gezet
kwam men langzaam steeds meer in verzet
van een extra bonnenboekje verzorgen
tot plaats bieden om te schuilen

Een streepje licht brengen voor mensen in nood
het licht dat zij brachten
soms betalend met de dood

Vrijheid is een kostbaar geschenk
te kostbaar om voor onszelf te houden
aan hen die wij hier herdenken
zijn wij verplicht het door te geven
zodat ook onze kinderen en kleinkinderen
in vrede kunnen leven

 

Diana Peskens-Wijbrandi