Scholenbezoek groep 8

Om de jeugd kennis te laten maken met het gilde bezochten op 16 en 23 juni de leerlingen van groep 8 van de OBS Maarheeze en de Stapsteen ons gilde. Na het welkomstwoord werd de jongelui e.e.a. verteld over het gildewezen in het algemeen en het Maarheezer gilde in het bijzonder. Hierna werden de leerlingen in groepen verdeeld en kregen zij een workshop in trommen, bazuinblazen en vendelen. Ook konden zij schieten met een windbuks. Vooral dit laatste viel goed in de smaak. Ook het maken van kogels werd gedemonstreerd en werd zeer interessant gevonden. Tussendoor werd hen een verfrissing met cake aangeboden. Na afloop keerden de leerlingen weer terug naar hun school. Weer een ervaring rijker. Nu maar hopen dat deze eerste kennismaking met het gilde in de toekomst mag leiden tot enkele nieuwe leden.