Kringgildedag 2018

Op de kringgildedag 2018 van kring Kempenland behaalde ons gilde een 3 tal prijzen.

1e prijs in de optocht categorie A (grote gilden)

1e prijs 4 tal schieten op de Brababantse wip

2e prijs standaardrijden op het toernooiveld (dressuur)